Vårt ansvar

Vi på Pac tror på hållbarhet och på att ta ansvar för våra produkter och våra handlingar. Det vi gör ska alltid hålla bästa tänkbara kvalitet och vår verksamhet ska ständigt utvecklas för att bidra till en hållbar värld med miljömedvetenhet i fokus. Det är vårt ansvar.

 

Plastbantar du?

Vi arbetar ständigt för att få fram alternativ till plast. I vårt sortiment har vi samlat många av dem inom begreppet "Urban to Go". Där erbjuder vi till exempel fibermaterialen pulp och bagasse som görs av växtfiber (restprodukter) samt tallrikar av palmblad. Om du vill profiltrycka kaffemuggar kan vi erbjuda en mugg av delvis gräsfiber som vi är mycket stolta över. Dessutom har vi sugrör av papper, soppåsar av stärkelse och många fler alternativ till plast. Vi har också ett brett sortiment av produkter som är komposterbara i industrikompost. De är märkta med ett K i en cirkel i vår webbhandel, så de ska vara enkla att hitta. Pac har alternativen till plast!

 

[ Läs vår hållbarhetsredovisning ]

Miljö

Miljöcertifierat företag

Pac är miljöcertifierat enligt internationella standarden ISO 14001. Detta innebär att du som kund får ett kvitto på att du jobbar tillsammans med ett företag som ständigt vill förbättra sig när det gäller vår påverkan på miljön.

[ Intyg ISO 14001 ]   [ MILJÖPOLICY ]

 

Wellpallar

En stor andel av våra leveranser sker på engångspallar av wellpapp. Tack vare det har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 17 ton under 2017.

[ Läs mer om wellpallar ]

 

Kvalitet

Pac är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001. Nöjda kunder är målet för Pac-Productions kvalitetsarbete. I det interna arbetet skall vi därför vara lyhörda för kundens önskemål och alltid prioritera kundens förväntningar på vår gemensamma affär. Vi skall hålla vad vi lovar och alltid försöka överträffa förväntningar, både externt och internt.
[ Intyg ISO 9001 ]   [ KVALITETPOLICY ]

Uppförandekod / Code of conduct

Pac följer de lagar och regler som gäller i arbetslivet och i samhället i stort. Vi strävar dessutom efter att vara en god arbetsgivare som tar aktivt samhällsansvar och arbetar för människors lika värde, oavsett kön, religion och ursprung.

Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer och kräver att de följer respektive nationella lagar samt internationella lagar när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljö. Alla våra leverantörer ska dessutom följa kraven i Pacs uppförandekod och ge möjlighet till kontroll av att den följs.

Producentansvar för förpackningar

Pac är anslutet till det som tidigare kallades REPA-registret  – näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Repa har nu ingått i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI. Via FTI ingår vi i det rikstäckande återvinningssystemet av förpackningar.

Förpackningss & tidningsinsamlingen

 

Livsmedelsgodkända artiklar

Normpack-certifierade produkter

En livsmedelsförpackning måste vara godkänd för förvaring av livsmedel. Godkända förpackningar som har producerats i Europa märks med den välkända märkningen glas/gaffel. Producenter i Östeuropa, Asien och USA använder inte den symbolen, istället kan de bli Normpack-certifierade.

Normpack är ett system för intern kontroll, som säkerställer att material och produkter som används till livsmedel motsvarar de lagar och regler som finns i Sverige och övriga EU.

Välgörande ändamål

Pac AB, tillsammans med personalen på företaget, samlar regelbundet in pengar till välgörande ändamål.

2017

Detta år valde vi att låta våra kunder och anställda rösta på vår Facebooksida och hela 75% av rösterna hamnade på Barncanerfonden.

2016

År 2016 går våra insamlade pengar till Musikhjälpens insamling "Barn i krig har rätt att gå till skolan". Musikhjälpen sänds 2016 från Örebro, där vi har vårt huvudkontor.
 

2015

Med tanke på det rådande världsläget går 2015 års gemensamma insamlade pengar till Radiohjälpens insamling "Människor på flykt".
 

2014

De pengar vi samlat in under 2014 går till Cancerfondens kampanj Rosa bandet.
 

2013

2013 skänkte vi våra insamlade pengar till Stiftelsen Min stora dag.
[ INTYG MIN STORA DAG 2013 ]
 

2012

År 2012 gick våra gemensamma insamlade pengar till Barncancerfonden
 

2011

Under 2011 valde vi att stödja Världens barn som är en insamling till humanitära ändamål, genomförd av Radiohjälpen i Sveriges Radio och Sveriges Television.
INTYG VÄRLDENS BARN 2011  ]