Bra miljöval
Naturskyddsföreningens symbol. Denna märkning gör det lättare att hitta produkter som är minst skadliga för miljön.
https://www.naturskyddsforeningen.se/

     
 

Svanen
Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Svanen är en heltäckande miljömärkning som tar hänsyn till alla miljöproblem kring produkten.
http://www.svanen.se/

     
 

EU-Blomman
EU-Blomman är EUs miljömärkning på varor. För att märkas med EU-blomman måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

     
 

Klövern
Klövern är Pacs egna märkning som hjälper dig att välja mer miljövänliga produkter.

     
 

Fairtraide
Fairtrade bidrar till att odlare och dess anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
https://fairtrade.se/

     
 

Rainforest Alliance
Produkter med denna märkning kommer från odlingar som har stränga krav på miljöskydd och social rättvisa.
https://www.rainforest-alliance.org/lang/sv

     
 

EU-lövet
Detta är EUs märkning för Ekologiskt jordbruk.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv

 

  FSC - Forest Stewardship Council
Ett FSC-certifierat skogsbruk tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Vårt licensnummer är N002775
https://se.fsc.org/se-se
     
  PEFC
PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk.
http://pefc.se/
     
 

Komposterbar
Detta är Pacs egna märkning för produkter som är komposterbara i industriell kompost.

     
 

OK-Compost
Produkter med OK-Compost är godkända för industriell kompost.
http://www.okcompost.be/en/home/

     
 

Produkten består av 100% återvunnen plast.

     
 

Denna märkning visar att det går att trycka eget mönster på produkten.

     
 

Normpack
Normpack-certifikatet innebär att en utomstående part har kontrollerat så att materialet är godkänt för livsmedelskontakt.
http://www.innventia.com/sv/

     
 

Denna symbol visar att produkten går att värma i mikrovågsugn.