Allmänna villkor

Priser

Priser anges exklusive moms och eventuella REPA-avgifter. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering.

Betalningsvillkor

20 dagar netto, räknas alltid från fakturadatum. Exp.avgift tillkommer med 40 kr exkl. moms. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad och vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift. Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar.

Leveransvillkor

Leverans vid ordervärde understigande 3.000 kr debiteras verklig frakt om inget annat är avtalat.

Leveranser

Order expedieras normalt nästkommande vardag och levereras normalt 1-2 vardagar efter expeditionsdatum.

Beställningsvaror

Produkter som vi inte lagerhåller markeras som beställningsvara och levereras vid senare tillfälle. Även här tillämpas fraktfrigräns.
Beställningsvaror går inte att returnera.

Inbärning av gods

Inbärning av gods är en extra tjänst som debiteras enligt transportörens gällande taxa.

Force majeure

Vi reserverar oss för omständigheter utanför vår kontroll t.ex. strejk, datahaveri, väderförhållanden m.m.

Ankomstkontroll

När varorna tas emot ska ni alltid kontrollera att alla kollin är levererade och att inte någon vara eller förpackning är skadad. Om en vara skadats under transporten skall reklamation göras direkt till vår transportör på fraktsedeln.

Returer/reklamationer

Kontakta alltid Kundtjänst på tel 019-17 57 00, fax 019-175750 eller e-post kontakt@pac.se, före retur.
Obs! Beställningsvaror går inte att returnera.

Anmälan måste ske inom 8 dagar efter mottagandet. Vid retur godkänns endast obrutna förpackningar. Retursedel utfärdad av kundtjänst måste medfölja godset. Vi ersätter med ny vara, annan vara eller krediterar Er motsvarande varans värde.

 

Vid felleveranser eller transportskadat gods står Pac för returfrakten.