Etikett LabelFresh Easy

Dispenser & etiketter startkit LabelFresh Easy

Mått:Dispenser 402x105x100 mm
Färg:Etikett 30x25 mm
Material:Aluminium/Papper
Antal/frp:1
Art.nr:6800000
BESKRIVNING

LabelFresh Easy är till för små företag som inte behöver kunna spåra livsmedel på medarbetarnivå. Uppfyller lagstiftningens minimikrav på livsmedelssäkerhet.

6800000

      
Dispenser & etiketter startkit LabelFresh Easy
Lägg till
6800002
Art.nr: 6800002
Dispenser & etiketter LabelFresh Express
Etikett 30x25 mm
320x60x60 mm
Lägg till
6800005
Art.nr: 6800005
Dispenser LabelFresh Pro/Easy

402x105x100 mm
Lägg till
6800100
Art.nr: 6800100
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Måndag/Monday
30x25 mm
Lägg till
6800101
Art.nr: 6800101
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Tisdag/Tuesday
30x25 mm
Lägg till
6800102
Art.nr: 6800102
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Onsdag/Wednesday
30x25 mm
Lägg till
6800103
Art.nr: 6800103
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Torsdag/Thursday
30x25 mm
Lägg till
6800104
Art.nr: 6800104
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Fredag/Friday
30x25 mm
Lägg till
6800105
Art.nr: 6800105
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Lördag/Saturday
30x25 mm
Lägg till
6800106
Art.nr: 6800106
Etikett LabelFresh Easy 1000 st
Söndag/Sunday
30x25 mm