Vi gör mer


Vadå förnybart? Vad är det?

Förnybara råvaror kommer från biobaserade källor som betor, sockerrör, majs eller vegetabilisk olja. De ska återskapas i minst samma takt som de förbrukas för att räknas som förnybara. Fossila råvaror, som kol, olja och fossilgas, är inte förnybara eftersom de används snabbare än de nybildas.

Oavsett vilket material produkter är gjorda av, kan vi vara snälla mot vår natur om vi alla ser till att de källsorteras och återvinns på rätt sätt. Då kan man göra nya produkter av det som nyss var skräp.

Varför är förnybart bra?

När uttjänta produkter förbränns skapas energi, men också växthusgaser som koldioxid. Levande organismer - som ger oss förnybara råvaror - suger upp koldioxid från atmosfären medan de växer. Man slipper alltså ett ökat tillskott av växthusgaser när man använder förnybara råvaror. Plast av förnybara råvaror kallas också för biobaserad plast.

Vad är biobaserade plaster?

Biobaserad plast är plast av förnybara råvaror. Istället för att använda fossil råvara används stärkelse från växter, växtdelar eller vegetabiliska oljor för att tillverka plast.

Kan man kompostera biobaserade plaster?

En vanlig missuppfattning är att biobaserad plast av förnybara material också per automatik är komposterbar eller bionedbrytbar. Det är ingen självklarhet, eftersom plasterna många gånger skapats för att ha samma beständiga egenskaper som traditionell, fossil plast. Inga plastförpackningar hör hemma i naturen! Om du är osäker – se till att de källsorteras istället.

Finns det komposterbar plast?

Ja, men den allra vanligaste bionedbrytbara plasten kräver helt andra förutsättningar än en hemmakompost för att kunna komposteras inom rimlig tid. I Sydeuropa har man satsat på industriella komposteringsanläggningar där plasten kan brytas ned i högre temperatur och under kontrollerade förhållanden. I Sverige finns ingen sådan anläggning.


Inga plastförpackningar hör hemma i naturen! Om du är osäker på om de kan komposteras eller inte – se till att de källsorteras istället.