Vi gör mer


Vårt ansvar

Vi på Pac tror på hållbarhet och på att ta ansvar för våra produkter och våra handlingar.

Det vi gör ska alltid hålla bästa tänkbara kvalitet och vår verksamhet ska ständigt utvecklas för att bidra till en hållbar värld med miljömedvetenhet i fokus.

Urban to Go

Hållbart sortiment

Vi arbetar ständigt för att få fram produkter i material som belastar miljön så lite som möjligt. I vårt take-awaysortiment har vi samlat många av dem inom begreppet Urban to Go. Där erbjuder vi till exempel hämtformar och hämtboxar i fibermaterial och kartong samt tallrikar av palmblad. Dessutom har vi sugrör i naturliga material, flera miljömärkta servetter och ett komposterbart wrappapper

 

Se sortimentet samlat i vår broschyr

Tidigt ute med den klimatsmarta lastbäraren

En stor andel av våra leveranser sker på engångspallar av wellpapp. Tack vare det har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 15,8 ton under 2021.

Pac var först i branschen att använda denna typ av wellpall och sedan många år sker en stor del av alla våra transporter med den som bärare för vårt gods.
En wellpall väger bara 1/3 av en vanlig engångspall av trä och 1/6-del av en Europapall. Då är det enkelt att förstå att en hel lastbil blir betydligt mycket lättare med transporter på wellpall. Det spar på bränsle, vägar, däck och bidrar till mer hållbara transporter.

Wellpallar.pdf

Producentansvar för förpackningar

Producentansvaret i Sverige har bidragit till att öka återvinningen av avfall. Förbrukade produkter kan komma till nytta genom att återanvändas, materialåtervinnas eller bidra till energiproduktionen genom att förbrännas.

Producentansvaret förverkligas i praktiken genom medlemskap i ett av Sveriges återvinningsföretag. De har ett rikstäckande system för insamling och återvinning som bidrar till en cirkulär ekonomi.