Vi gör mer


Allmänna villkor samt Integritetspolicy

Priser

Priser anges exklusive moms och eventuella förpackningsavgifter och punktskatter. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering.

Betalningsvillkor

20 dagar netto, om inget annat är avtalat, räknas alltid från fakturadatum. Expeditionsavgift tillkommer med 40 kr exklusive moms. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad och vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift. Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar.

Leveransvillkor

Leverans vid ordervärde understigande 3.500 kr exkl. moms, eventuell förpackningsavgifter och punktskatt debiteras verklig frakt om inget annat är avtalat. EUR-pallkostnad kan debiteras vid order.

Leveranser

Order expedieras normalt nästkommande vardag och levereras normalt 1-2 vardagar efter expeditionsdatum.

Hämtning av varor

Förbeställda varor hämtas på lagret i Berglunda, Örebro, måndag-torsdag kl. 10.30-11.30 och 14.30-15.30. Fredagar 10.30-11.30 och 14.00-15.00. Dag före röd dag är det endast hämtning kl. 10.30-11.30.
Viktigt att varorna hämtas övrenskommen dag. Varor som inte hämtas ut debiteras en administrativ kostnad på 300 kr exkl. moms.

Beställningsvaror

Produkter som vi inte lagerhåller markeras som beställningsvara och levereras vid senare tillfälle. Vi lagerhåller Era beställningsvaror i 14 dagar. Efter 14 dagar skickas vanligtvis varororna till Er om inget annat är övernskommet.  Även här tillämpas fraktfrigräns.
Beställningsvaror går inte att returnera.

Produktinformation och bilder

Vi reserverar oss för att produktinformation som finns på webbutiken kan vara felaktig på grund av tryckfel eller tekniska fel. Observera att produktbilder på hemsidan ibland kan skilja sig från verkligheten och inte alltid är en exakt återgivning av den riktiga produkten. Färger, material och utseende kan variera på grund av bildkvalitet och bildskärmsinställningar

Inbärning av gods

Inbärning av gods är en extra tjänst som debiteras enligt transportörens gällande taxa.

Force majeure

Vi reserverar oss för omständigheter utanför vår kontroll till exempel strejk, datahaveri, väderförhållanden m.m.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Pacs egendom tills dess full betalning erlagts.

Ankomstkontroll

När varorna tas emot ska ni alltid kontrollera att alla kollin är levererade och att inte någon vara eller förpackning är skadad. Om en vara skadats under transporten skall reklamation göras direkt till vår transportör på fraktsedeln.

Returer/reklamationer

Kontakta alltid Kundtjänst på tel 019-17 57 00 eller e-post kontakt@pac.se, före retur.
Obs! Beställningsvaror går inte att returnera.

Anmälan måste ske inom 8 dagar efter mottagandet. Vid retur godkänns endast obrutna förpackningar. Retursedel utfärdad av kundtjänst måste medfölja godset. Vi ersätter med ny vara, annan vara eller krediterar Er motsvarande varans värde.

Vid felleveranser eller transportskadat gods står Pac för returfrakten.

 

Integritetspolicy

Pac-Production Sweden AB 556300-8712 behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation. Syftet är att stärka ditt skydd som konsument vid behandling av identifierbara personuppgifter inom EU.

Personuppgiftsansvarig är Pac 556300-8712. Kontaktinformation till bolaget och Personuppgiftsombud finns i slutet av denna policy.

Vad är då en identifierbar personuppgift? En identifierbar personuppgift innefattar all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. All behandling av personuppgifter från registrering, sortering, uppdatering, lagring, användning, överföring, gallring eller radering ska ske enligt denna policy eller hänvisad rutin. Enligt förordningen (EU) nr 2016/679 är vi skyldig att informera dig hur vi behandlar dina personuppgifter:

 • (I)   Vilka uppgifter kan vi behandla på dig som kund eller samarbetspartner?
 • (II)  Vilket syfte och legal grund har vi för att samla in och behandla dina personuppgifter?
 • (III) Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter, överför vi information till tredje part?
 • (IV) Hur länge sparas uppgifterna och hur gallrar vi?
 • (V)  Dina rättigheter som registrerad.

(I) Vilka uppgifter kan vi behandla på dig som kund eller samarbetspartner?
För att bli kund eller samarbetspartner till Pac måste vi samla in och behandla olika typer av personuppgifter. Genom att tillhandahålla dina uppgifter enligt punkterna nedan och tagit del av denna integritetspolicy har vi laglig grund till att behandla dina uppgifter inom ramen för denna policy. Följande uppgifter är eller kan vara en personuppgift som måste behandlas innan en affärsrelation kan starta:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 Kommer personuppgifter till oss på annat sätt än via webbformuläret ”Ny kund” på hemsidan kan vi behöva verifiera dig som avsändare.

(II) Vilket syfte och legal grund har vi för att samla in och behandla dina personuppgifter?         & nbsp;            &nb sp;           
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser. Ofta finns det olika lagkrav bakom behandlingen dina personuppgifter, men framförallt vill vi leva upp till dina krav på en god samarbetspartner. Dina personuppgifter ger oss möjlighet till effektiv hantering av order, leverans, support, reklamation och eventuella garantiärenden. De ger oss även möjlighet till god kommunikation, utskick av nyhetsbrev, kampanjer, tävlingar och marknadsundersökningar. Personuppgifter samlas endast in för specifika och nödvändiga ändamål. I första hand behandlas dina personuppgifter för administrering av kundupplägg, order, leverans och fakturahantering.

Vi kan även behandla dina personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse i särskilda ärenden. Du kan alltid kontakta oss för underlag till bedömningen.

Vi använder Cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och för att öka användarvänligheten i webbhandeln men de är inte kopplade till någon identifierbar personuppgift.

Ingen övrig behandling av personuppgifter får ske utan separat godkännande från dig.

(III) Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter, överför vi information till tredje part?
Ditt förtroende är viktigt för oss, därför prioriterar vi din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi lagrar och säkrar persondata bakom brandväggar, virusprogram, genom säkerhetskopior, behörighetskontroller, kryptering och höga krav på våra IT-samarbetspartners. Vi har vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder genom biträdesavtal mot våra tjänsteleverantörer. Vi säljer aldrig några personuppgifter till tredje part, däremot kan dina personuppgifter delas genom biträdesavtalad tjänsteleverantör i syfte att vidhålla en effektiv kommunikation och affärsrelation till dig. Exempelvis på sådana leverantörer är de som administrerar vår hemsida och webbhandel, fakturahantering, kreditundersökningsbolag, fraktbolag och kommunikationssystem. Inga personuppgifter lämnar Eu eller EES och vi använder ingen automatiserad beslutsfattning eller profilering i något av våra system baserade på dina personuppgifter.

(IV) Hur länge sparas uppgifterna och hur gallrar vi?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi har ett lagligt stöd och en affärsrelation till dig. Gallring av personuppgifter sker i enlighet med tvingande lagstiftning, biträdesavtal och intern gallringsrutin.

(V) Dina rättigheter som registrerad.
Dina rättigheter som registrerad innefattar även rätten att bli raderad. Det kan dock innebära att personuppgifterna endast anonymiseras beroende på rättsliga förpliktelser, exempelvis bokföringslagen.

Samtycken som exempelvis berör nyhetsbrev, marknadsundersökningar, erbjudanden eller tävlingar kan när som helst dras tillbaka. Enklast är om du självmant avslutar prenumerationen enligt vad som anges i våra mailutskick eller att du kontaktar vår kundtjänst.

Du har även rätt att få ett utdrag årligen över de personuppgifter vi behandlar. En begäran om utdrag eller radering i våra system skall vara skriftlig och adresserad till personuppgiftsansvarig. Vi behandlar därefter förfrågan utan onödigt dröjsmål, normalt inom 30 dagar.

Rättning eller komplettering av personuppgifter sker efter loggning i webbhandeln. Vi kan själva komma att komplettera eller uppdatera uppgifter via kreditupplysningsföretag eller andra offentliga register utan uppdaterade villkor.

Du har även rätt att klaga på vår hantering av dina personuppgifter, antingen till oss direkt eller till Datainspektionen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig: GDPR.se@pac.se

Pac. Personuppgiftsansvarig
BOX 409
701 48 Örebro

Pac. Personuppgiftsombud
BOX 409
701 48 Örebro

Pac. Kundtjänst
Tel: 019-175700
E-post: kontakt@pac.se

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Betydande ändring av denna integritetspolicy kommer att aviseras på vår hemsida och via mail för att ni som samarbetspartner till Pac alltid ska vara uppdaterade kring vår behandling av personuppgifter.