En bra
förpackning
förstärker
innehållet.

Och de bra förpackningarna kommer förstås från PAC.
Vi har ett heltäckande sortiment med engångs- och
förbrukningsartiklar och emballage till hotell, restaurang,
dagligvaruhandel, fackhandel, städ och industri samt
offentlig sektor.

Dessutom underlättar vi vardagen ytterligare för våra
kunder genom att hjälpa till med materialval, tryck,
logistik, lagerhållning och mycket, mycket mer.