Plastpåsar med färgkodad dagmärkning av veckodagarna. Portionspåsarna kan reducera matsvinn genom att hjälpa köket behålla korrek .......
Rektangulära ifyllningsbara tillverkningsetiketter. Går att flytta lätt utan att det blir klisterrester kvar. Klarar tempaerturer .......
Runda etiketter med veckodag som fäster och sitter fast på alla underlag. Klarar temperaturer på -40 till +70 grader C, men bör i .......
LabelFresh Easy är till för små företag som inte behöver kunna spåra livsmedel på medarbetarnivå. Uppfyller lagstiftningens minim .......
LabelFresh Pro dagsetiketter rekommenderas till företag där flera anställda behandlar mat. Möjliggör spårbarhet i livsmedelsprodu .......
Alla företag som bearbetar livsmedel måste uppfylla lagstiftningen om allergenmärkning. Icke förförpackade livsmedel måste förses .......