Vi gör mer


Portionspåsar & datumetiketter

LabelFresh Express är en engångsdispenser för veckans alla dagar. Den har magnet på baksidan och fäster enkelt på till exempel kyl/frys.
LabelFresh Easy är till för små företag som inte behöver kunna spåra livsmedel på medarbetarnivå. De uppfyller på ett enkelt sätt lagstiftningens minimikrav på livsmedelssäkerhet.
Uppfyll lagstiftingen på ett enkelt sätt med LabelFresh Allergens. Dispensern innehåller etiketter för de 14 lagstadgade ingredienser som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner.
LabelFresh Pro dagsetiketter rekommenderas till företag där flera anställda behandlar mat. Möjliggör spårbarhet i livsmedelsproduktionen så att du kan garantera mattrygghet för dina gäster.