Påsar

Etikett LabelFresh Allergener

6800004
Alla företag som bearbetar livsmedel måste uppfylla lagstiftningen om ....

Etikett LabelFresh Easy

6800000
LabelFresh Easy är till för små företag som inte behöver kunna spåra l....

Etikett LabelFresh Pro

6800001
LabelFresh Pro dagsetiketter rekommenderas till företag där flera anst....

Etikett LabelFresh Warning

6800140

Portionspåsar DayMark

Plastpåsar med färgkodad dagmärkning av veckodagarna. Portionspåsarna ....

Runda datumetiketter DayMark

8000634
Runda etiketter med veckodag som fäster och sitter fast på alla underl....

Tillverkningsetiketter DayMark

8000620
Rektangulära ifyllningsbara tillverkningsetiketter. Går att flytta lät....