Vi gör mer


Livsmedelsgodkänt - vad är det?

Hos Pac kan du vara säker på att de produkter vi säljer är säkra för förvaring av livsmedel. Leta efter symbolen "glaset och gaffeln" som visar att produkten kan användas i kontakt med livsmedel. Dessa livsmedlesgodkända material kallas i lagstiftningen för kontaktmaterial.  

Kontaktmaterial är alla produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Det kan vara till exempel förpackningsmaterial, engångshandskar, plastfilm, köksredskap, med mera. I dagligt tal säger vi att de är livsmedelsgodkända.

 

 

 

Materialguide

Som livsmedelsföretagare är det viktigt att se till att materialen som kommer i kontakt med maten är säkra.

Tänk på vad maten innehåller (som fett, syra eller alkohol), hur varm den är och hur länge den är i kontakt med materialet. Vår materialguide hjälper dig att välja rätt material för take away-produkter. Se också till att lagra och förvara kontaktmaterial så att de hålls rena.

Om du vill ha mer information om våra produkter kan du också klicka på länken "Produktblad" som finns i anslutning till produkten i webbhandeln.

 

HACCP

En annan viktig komponent för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet är Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP.

Det är ett systematiskt tillvägagångssätt som används för att identifiera, bedöma och kontrollera faror som kan påverka livsmedelssäkerheten under produktion, bearbetning, tillverkning och distribution. En del i det är ett smart märkningssystem som kan spåra dina livsmedels färskhet. Du hittar alla våra produkter för märkning av livsmedel här.

 

Hos oss hittar du naturligtvis också alla produkter du behöver för rengöring av ditt kök. Se hela sortimentet med städutrustning och städkem här.