Take Away

Tråg speciellt bra för livsmedel som avger vätska på grund av deras uppsugningsförmåga.
Skumtråg till pålägg, m.m.
Papper som suger upp vätskan som blir i tråget.