Vi gör mer


Take Away

Köttråg

Skumtråg till pålägg, m.m.
Tråg speciellt bra för livsmedel som avger vätska på grund av deras uppsugningsförmåga.
Absorber som suger upp vätskan som blir i tråget.