Köttråg - Take Away | Pac-production Sweden AB

Take Away

Skumtråg till pålägg, m.m.
Tråg speciellt bra för livsmedel som avger vätska på grund av deras uppsugningsförmåga.
Papper som suger upp vätskan som blir i tråget.