Vi gör mer


Ljus & Lyktor

Ser ut som en riktig flammande ljuslåga, men säkrare , kan användas utomhus, låg energikonsumtion.
Består av mer än 90% förnyelsebara material, avger minimalmängd sot och brinna med klar låga. Förpackningen är tillverkad av åt .......
Praktiska och kostnadseffektiva, hög låga som ger ett behagligt sken, ingen minustolerands i brinntiden. Kräver ingen rengöring .......
Bra val av marschall för utomhusbruk.