Med Första Hjälpen-utrustning hoppas vi att fler ska kunna våga och rädda liv när olyckan är framme.