Produkterna är enkelt utformade och försedda med tydliga instruktioner. Därför kan de alltid användas av alla, överallt, i al .......
Med Första Hjälpen-utrustning hoppas vi att fler ska kunna våga och rädda liv när olyckan är framme.