Vi gör mer


Vårdartiklar

Rondskål, njurformad stabil, tillverkad av returfiber. Bra som omläggningsskål eller som tillfällig avfallsbehållare.
Sprutfat eller instrumentbricka för engångsbruk, tillverkade av returfiber.
Medicinbägare i 4 färger för engångsbruk. Graderad upp till 30 ml. Finns i två modeller, bred och smal med tillhörande lock
Torra tvättlappar som efter fuktat dem är utmärkta att göra rent hud med.
Dela tabletten på ett enkelt sätt till patienterna.