Vi gör mer


Städ, Kem & Hygien

Mögelbortagning

Mögelborttagning WC våtrum Taski 750 ml

Mått:Taski Sani Mouldout
Färg:
Material:pH konc > 12
Antal/frp:6
Art.nr:1001062
BESKRIVNING

Klorerat rengöringsmedel för borttagning av mögel och svamp från cement och fogar (svarta fogar). Även lämplig för rengöring av duschdraperier.

1001062

 
Mögelborttagning WC våtrum Taski 750 ml
Säkerhetsdatablad