Vi gör mer


Städ, Kem & Hygien

Städ - Fönster

Skrapor som är för fönster. Kan även användas till bänkar.
Trasor som är lämpliga för glas och fönster.
Flaskor som lämpar sig till b.la. fönsterrengörning.
Svampar som inte repar.